Nodarbības EXCEL:

min-max-vid-sum.xlsx

SACENSIBU-uzdevums.xlsx

REKINA-UZDEVUMSxlsx

Rotaslietu izgatavošanas darbnīca Tērvetē (video 30 sekundes):Lomu spēles par Latvijas vēsturi 14.-16. gadsimtā (video 30 sekundes):

(materiāls izstrādes stadijā)


Kultūrvēsture:

Prezentācija - Vecsaimniecības

Podkasta runas ievada piemērs:

PODKĀSTA PĀRRAIDE NR 1 - 1. JŪNIJĀ