Biedrība "ALTUM"

ERASMUS+ projektu izstrādes seminārs Lietuvā

29.06.2023

     Lietuvas Erasmus+ nacionālā aģentūra no 13. – 15. jūnijam  Viļņā rīkoja apmācību kontaksemināru “Projektu kompass: no idejas līdz projektam”.

     Tā mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Erasmus+ maza mēroga projektu sagatavošanas prasībām un palīdzēt dažādu valstu izglītības organizācijām atrast projektu partnerus. Tajā piedalījās 40 dalībnieki no 12 valstīm.

     Biedrību ALTUM pārstāvēja tās vadītājs Dainis Olders.

     Dalībnieki trīs dienu laikā:

·        iepazinās ar Erasmus+ Maza mēroga partnerības projektu pieteikumu sagatavošanas nosacījumiem;

·        veidoja jaunus kontaktus un iepazina potenciālos projektu partnerus;

·        uzzināja par rīkiem, kas palīdzēs idejas pārvērst projektu pieteikumā;

·        dalījās pieredzē un projektu idejās ar dalībniekiem no citām valstīm.

     Dainis uzņēma kontaktus turpmāku kopīgu projektu veidošanai ar citām pieaugušo izglītības iestādēm – Lietuvā (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras un Senjorų pasaulis), Nīderlandē (Language excchage), Spānijā (School for adult people).

      Seminārs bija labi un radoši organizēts.

PASĀKUMA FOTOGALERIJA


Jauni risinājumi Erasmus+ projektā “Digitālo prasmju apmācība pieaugušajiem ar spēļošanas metodēm”

20.10.2022

     Biedrībai ALTUM Starptautiskā projekta ietvaros ir notikušas jau trīs partnerorganizāciju klātienes tikšanās un dalībnieku apmācība Spēļu darbnīcā Vācijas pilsētā Štrālzundē.

    Detalizētāks izklāsts ir lapas sadaļā DIGIBLEND PROJEKTS.

 Digitālo prasmju  attīstīšana pieaugušajiem

05.10.2019

Biedrības ALTUM vadītājs un pedagogs Dainis Olders septembrī piedalījās Erasmus+ seminārā “Digitālo kompetenču uzlabošana izglītībā un apmācībā”.

Lai apzinātu digitālo prasmju prioritātes izglītībā un apmācībā visā Eiropā, D.Olders  no 4. līdz 7. septembrim Igaunijā Tallinā piedalījās seminārā, kurā bija pārstāvēti vairāk nekā 70 dalībnieki no 20 valstīm. Pasākumu organizēja un vadīja Igaunijas nacionālā aģentūra Archimedes.

Erasmus+ programmu veido trīs galvenās aktivitātes (KA – key actions). Šī semināra mērķis bija aktivitāte KA2: sadarbība inovāciju jomā un labas prakses apmaiņa.

Semināra uzdevums bija attīstīt stratēģiskās partnerības IKT un digitālo prasmju jomā, ko var panākt:

•   starptautiskās prasmju arēnas pieredzes izplatīšanas veicināšana;

•  jaunu pieeju izstrāde prasmju apgūšanai un attīstībai;

•   caurviju sadarbības radīšana starp nozarēm un organizācijām.

Semināra aktivitātes ietvēra individuālas prezentācijas, praktiskas nodarbības un grupu diskusijas.

Darba grupa, kurā aktīvi iesaistījās D. Olders, izveidoja sapratni un nolēma sagatavot un iesniegt projektu, kura rezultāts būs digitālo kompetenču un nodarbinātības uzlabošana pieaugušajiem. Projektu veidos piecu valstu - Lielbritānijas, Īrijas, Latvijas, Serbijas un Vācijas partneri.


Pieaugušo izglītotāji diskutē par digitālajām kompetencēm un to vienotu izpratni

25.05.2024

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) “Digitālās nedēļas 2024” ievaros 17. maijā īstenoja semināru pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse”,

Seminārs notika klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas Konferenču zālē, Rīgā, Paula Valdena ielā 5. Biedrību ALTUM pārstāvēja Dainis Olders un Ņina Priede.

Mūžizglītības programmu īstenotājiem, tajā skaitā arī ikvienam neformālo izglītības programmu nodrošinātājam, būtiski ir izprast Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaru DigComp2.2., kā arī veicināt tā ieviešanu nacionālā līmenī. Tikpat būtiski ir apzināt labās prakses piemērus un jau līdz šim novērotos izaicinājumus, veidojot neformālo izglītības programmu saturu atbilstoši DigComp2.2. līmeņiem, kā arī novērtējot zināšanas, prasmes un attieksmes DigComp2.2. līmeņa noteikšanai.

Semināra noslēgumā nozares eksperti un klātesošie pieaugušo izglītībā iesaistītie speciālisti atzina, ka, gan lēmumu pieņēmējiem, gan nozares pārstāvjiem, ir jāturpina iesāktās sarunas un diskusijas, lai veicinātu ietvara ieviešanu neformālajā izglītībā.

Semināra pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par digitālajām kompetencēm: teorija un prakse” video ieraksts pieejams ŠEIT.

Semināra materiāli pieejami ŠEIT.

       

Zināšanu pārbaude Klientu apkalpošanas operatoriem

30.11.2021

     Biedrības ALTUM vadītājs Dainis Olders 22. novembrī vadīja valsts eksaminācijas komisiju eksāmenā profesionālās kvalifikācijas izglītības iegūšanai mācību firmas “Fortūna” (SIA MBR) audzēkņiem specialitātē “Klientu apkalpošanas operators”.
      Eksāmens noritēja divās daļās - teorētiskā daļa (1,5 stundas) un praktiskā daļa (1,5 stundas).
     Audzēkņiem bija jāpārzin sekojošas tēmas:

1.

Klientu apkalpošanas prasmes

2.

Lietvedības pamati

3.

Lietišķā saskarsme un etiķete

4.

Datormācība

5.

Darba aizsardzība

     Neskatoties uz to, ka audzēkņiem apmācību nodarbības bija notikušas pirms gada un bija pagājis ilgs laiks, grupas audzēkņi eksāmenā parādīja labas zināšanas un iegūtie vērtējumi sadalījās sekojoši: trešdaļai – atzīme “labi”, trešdaļai – “ļoti labi” un trešdaļai – “teicami”.


Būsim gudrāki - kritiska mediju uztveršana

10.07.2018

     Četri biedrības jaunatnes darbinieki - Māra, Madara, Andrejs un Aleksandrs - no 6. - 15. jūlijam piedalās ERASMUS+ programmas projektā Polijas dienvidu pilsētā Iwonicz-Zdroj.


Viņi apgūst kursu "Būsim gudrāki - kritiska mediju uztveršana". Iegūtās zināšanas tiks izplatītas un izmantotas turpmākā apmācību procesā.Agrāki  raksti:

Esi radošs un gudrs

Māksla tavai nākotnei - apmācības Francijā

Mācies pats – māci citus