14.11.2022

PROJEKTA PARTNERU OTRĀ TIKŠANĀS

Projekta partneri tikās 2022. gada 13. un 14. oktobrī Itālijas pilsētā Džuljanovā, Adrijas jūras krastā.

Bija prieks satikt klātienē iepriekš iepazītos septiņu citu valstu partnerus un turpināt kopīgo darbu pie spēļu izstrādes ar mērķi novērtēt audzēkņu digitālās prasmes.

Projekta komanda ir sadalīta trīs grupās atbilstoši digitālo prasmju segmentam - Informācijas un datu pārvaldība, Drošība un Problēmu risināšana. Altum pārstāvji strādā Problēmu risināšanas grupā.

Iepriekš Spēļošanas darbnīcā Vācijā, Štrālzundē katra grupa uzsāka izstrādāt  savu spēli digitālo zināšanu novērtēšanai atbilstošajā prasmju segmentā. Rezultātā tika izveidoti uzmetumi trim spēlēm – “Icon Game”, “24” un “Infinity”. Atgriežoties no darbnīcas, darbs pie spēļu izstrādes tika turpināts grupās, dalībniekiem sadarbojoties attālināti.

Uz tikšanos Džuljanovā katra grupa atveda testēšanai  interesanti dizainētas spēles. Tikšanās laikā tās tika prezentētas, katras grupas dalībnieki izspēlēja citas grupas veidoto spēli, novērtēja tās atbilstību tēmai, vērtēja un diskutēja par spēles noteikumiem. Projekta dalībnieki darbojās ļoti aktīvi un radoši.

Rezultātā tika pieņemts lēmums, ka tiks izstrādāta kopīga spēle digitālo zināšanu novērtēšanai un tā tiks veidota uz spēles “Infinity” bāzes, jo projekta dalībnieki novērtēja to par interesantāko.

Dalībnieki izvēlējās labākos jautājumus no abām pārējām spēlēm kopīgā darba papildināšanai.

Noslēgumā jāsaka,  ka projekta DIGIBLEND partneru tikšanās aizvadīta ļoti radošā un draudzīgā gaisotnē. Prieks, ka kopīgas intereses un kopīgs mērķtiecīgs darbs vieno dažādu tautību un  dažādu valstu pārstāvjus. Pieļaujam, ka mūsdienu pasaulē, ko plosa politiskas nesaskaņas, tas arī ir svarīgs sasniedzamais rezultāts.

20.09.2022

SPĒĻOŠANAS METOŽU IZSTRĀDĀŠANAS DARBNĪCA

Vācijas pilsētā Štrālzundē no 12. Līdz 16. septembrim norisinājās projekta dalībnieku spēļu veidošanas darbnīca. Spēļošanas metodes projekta izstrādes pirmajā posmā paredzētas pieaugušo apmācāmo sākotnējo zināšanu novērtēšanai.

Darbnīcu organizēja  Štrālzundes partnerorganizācijas Jugendkunst e.V.Germany vadītāja Svea Gustavs.
Vācu partneri iepazīstināja dalībniekus ar spēļu izstrādes teoriju un spēļu drukāšanas darbnīcu. Kopīgi izspēlētā Kristiāna oriģinālā spēle RUM&ROLLMOPS radīja dalībniekiem radošu un pacilātu noskaņu.

Spēļu veidošanas darbnīcā dalībnieki noklausījās speciālistu ieteikumus un demonstrācijas, sadaloties grupās izstrādāja triju  spēļu maketus un spēļu noteikumus.

Darbs pie spēļošanas metožu pilnveidošanas tiks turpināts partnerorganizāciju kolektīvos.

Nākošā projekta partneru klātienes tikšanās notiks 2022. gada 13.-14. oktobrī Itālijas pilsētā Giulianovā.

Attēlu galerija - spēļu darbnīca Štrālzundē

Šeit Tu vari ievadīt nelielu galerijas aprakstu.

20.05.2022

PROJEKTA PARTNERU PIRMĀ TIKŠANĀS

Pirmā projekta partneru klātienes tikšanās notika 2022. gada 28.-29. aprīlī Vācijas pilsētā Šverinā. To organizēja projekta koordinatora organizācija RegioVision.

Partneri apsprieda projekta pamatideju, sagaidāmos rezultātus, precizēja turpmāko darbība plānu, izvēlējās projekta logo.

Dalībniekiem bija organizēta ekskursija gida pavadībā pa Šverīnas vecpilsētu.

Nākošā partneru tikšanās paredzēta spēļu veidošanas darbnīcā, kas no 12. līdz 16. septembrim norisināsies citā Vācijas pilsētā Štrālzundē.Attēlu galerija - partneru tikšanās Šverinā


15.03.2022

PROJEKTA DIGIBLEND UZSĀKŠANA

Biedrība ALTUM, kā partneris, ir uzsākusi darbu 2 gadu ERASMUS+ KA2 projektā

DIGIBLEND: Improving adult digital literacy through innovative gamified blended learning.

Aizsākums projekta idejai un sadarbībai tapa pirms diviem ar pus gadiem, Dainim Olderam piedaloties Erasmus+ kontaktseminārā Tallinā.

Lūk, bildīte ar projekta pamatu licējiem . . .

Pa šo laiku sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES ir atkrituši divi partneri no Anglijas.

Toties, nākuši klāt vairāki jauni.

Projektu īsteno 10 organizācijas no 8 valstīm – Vācijas, Latvijas, Īrijas, Serbijas, Itālijas, Slovēnijas, Spānijas un Turcijas.

Vācijas pilsētā Šverīnā 28.-29. aprīlī notiks pirmā projekta partneru sapulce - klātienes tikšanās.