Biedrība "ALTUM"

Jauni risinājumi Erasmus+ projektā “Digitālo prasmju apmācība pieaugušajiem ar spēļošanas metodēm”

20.10.2022

     Biedrībai ALTUM Starptautiskā projekta ietvaros ir notikušas jau trīs partnerorganizāciju klātienes tikšanās un dalībnieku apmācība Spēļu darbnīcā Vācijas pilsētā Štrālzundē.

    Detalizētāks izklāsts ir lapas sadaļā DIGIBLEND PROJEKTS.

Zināšanu pārbaude Klientu apkalpošanas operatoriem

30.11.2021

      Biedrības ALTUM vadītājs Dainis Olders 22. novembrī vadīja valsts eksaminācijas komisiju eksāmenā profesionālās kvalifikācijas izglītības iegūšanai mācību firmas “Fortūna” (SIA MBR) audzēkņiem specialitātē “Klientu apkalpošanas operators”.
      Eksāmens noritēja divās daļās - teorētiskā daļa (1,5 stundas) un praktiskā daļa (1,5 stundas).
     Audzēkņiem bija jāpārzin sekojošas tēmas:

1.

Klientu apkalpošanas prasmes

2.

Lietvedības pamati

3.

Lietišķā saskarsme un etiķete

4.

Datormācība

5.

Darba aizsardzība

     Neskatoties uz to, ka audzēkņiem apmācību nodarbības bija notikušas pirms gada un bija pagājis ilgs laiks, grupas audzēkņi eksāmenā parādīja labas zināšanas un iegūtie vērtējumi sadalījās sekojoši: trešdaļai – atzīme “labi”, trešdaļai – “ļoti labi” un trešdaļai – “teicami”.

Digitālo prasmju  attīstīšana pieaugušajiem

05.10.2019

Biedrības ALTUM vadītājs un pedagogs Dainis Olders septembrī piedalījās Erasmus+ seminārā “Digitālo kompetenču uzlabošana izglītībā un apmācībā”.

Lai apzinātu digitālo prasmju prioritātes izglītībā un apmācībā visā Eiropā, D.Olders  no 4. līdz 7. septembrim Igaunijā Tallinā piedalījās seminārā, kurā bija pārstāvēti vairāk nekā 70 dalībnieki no 20 valstīm. Pasākumu organizēja un vadīja Igaunijas nacionālā aģentūra Archimedes.

Erasmus+ programmu veido trīs galvenās aktivitātes (KA – key actions). Šī semināra mērķis bija aktivitāte KA2: sadarbība inovāciju jomā un labas prakses apmaiņa.

Semināra uzdevums bija attīstīt stratēģiskās partnerības IKT un digitālo prasmju jomā, ko var panākt:

•   starptautiskās prasmju arēnas pieredzes izplatīšanas veicināšana;

•  jaunu pieeju izstrāde prasmju apgūšanai un attīstībai;

•   caurviju sadarbības radīšana starp nozarēm un organizācijām.

Semināra aktivitātes ietvēra individuālas prezentācijas, praktiskas nodarbības un grupu diskusijas.

Darba grupa, kurā aktīvi iesaistījās D. Olders, izveidoja sapratni un nolēma sagatavot un iesniegt projektu, kura rezultāts būs digitālo kompetenču un nodarbinātības uzlabošana pieaugušajiem. Projektu veidos piecu valstu - Lielbritānijas, Īrijas, Latvijas, Serbijas un Vācijas partneri.


Esi radošs un gudrs

05.09.2017


Biedrības Altum trīs jaunatnes darbinieki- Kristaps, Arta un Viktorija- piedalījas Erasmus+ KA1 projektā „Be creative and smart: texts analysis and media literacy for youth workers” Iwonicz Zdrój pilsētā Polijā laika posmā no 28.07.2017 līdz 05.08.2017. Projekts apvienoja cilvēkus no 9 valstīm, šo lielisko projektu organizēja biedrība “Fundacja Euro-Form”, ar mērķi attīstīt kritisko domāšanu, iegūt prasmes kā noteikt aplamības mediju sniegtajā informācijā, kā arī lai veidotu jaunus kontaktus un dalītos ar pieredzi.

Jaunatnes darbinieku iegūtās zināšanas tiek izmantotas ne tikai darbā ar jauniešiem, bet arī ikdienas dzīvē. 

Ja arī tu vēlies uzzināt vairāk par mediju pratību, sazinies ar mums!


Būsim gudrāki - kritiska mediju uztveršana

10.07.2018

     Četri biedrības jaunatnes darbinieki - Māra, Madara, Andrejs un Aleksandrs - no 6. - 15. jūlijam piedalās ERASMUS+ programmas projektā Polijas dienvidu pilsētā Iwonicz-Zdroj.


Viņi apgūst kursu "Būsim gudrāki - kritiska mediju uztveršana". Iegūtās zināšanas tiks izplatītas un izmantotas turpmākā apmācību procesā.


Vecāki raksti:

Esi radošs un gudrs

Māksla tavai nākotnei - apmācības Francijā

Mācies pats – māci citus